Paula Paavilainen

Sisällöntuotanto
Ota yhteyttä

Palvelut

Tarjoan markkinointia palvelevia sisällöntuotannon ja viestinnän palveluita eri tarpeisiin. Palveluihin kuuluvat muun muassa tekstien tuottaminen ja muokkaaminen kielentarkistuksineen, oikoluku ja käännöstyöt sekä printti- että sähköisiin medioihin aina asiakaslähtöisesti ja kohdeyleisö huomioiden. Tuotan analyyttisellä otteella ytimekästä ja lukijaystävällistä tekstiä

Verkkotekstit

hakukoneoptimointi huomioiden, mm. blogitekstit

Tiedotteet

Lehdistötiedotteiden tekstisisältö

a

Artikkelit

Printti- sekä sähköisiin medioihin eri aihealueista aiheeseen perehtyen

d

Tuote- ja palvelukuvaukset

Printti- sekä sähköisiin medioihin informatiivisesti

U

Oikoluku

Tietokirjat, artikkelit, julkaisuun menevät tekstit

Kielentarkistus

Kattava tarkistus rakenteellisine muutoksineen tai kevyempi tarkistus
kirjoitusvirheiden korjaukseksi

l

Raportit

Raportointiin liittyvä tekstintuotanto

Muu palvelu

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Ideoin mielelläni asiakkaan kanssa sisällöntuotannon tarpeiden pohjalta.

Sisällöntuotannon palveluja suomen- ja englanninkielisinä

Ota yhteyttä, jos et löydä tarvitsemaasi näistä palveluista!

Hyvin kirjoitettuihin ja omaperäisiin teksteihin kannattaa panostaa, sillä ne parhaimmillaan:

N

Lisäävät orgaanista näkyvyyttä tekstien ollessa lukijalle kiinnostavia ja vetoavia ajankohtaisina ja hyödyllisinä,

N

edistävät markkinoinnin tavoitteita, sekä

N

kuvastavat ammattitaitoa ja luotettavuutta.

Lisätietoa

Paula Paavilainen

Olen helsinkiläistynyt lappilainen matkailun ja markkinoinnin asiantuntija.
Suoritettuna tutkintona YTM Lapin yliopistosta sekä suorituksessa opinnot
jatko-opiskelijana tähdäten yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoon. Yrittäjänä
keskityn markkinointiviestintään ja tekstintuotantoon perehtyen eri aloihin,
mutta erityisesti matkailuun, luontoon ja hyvinvointiin liittyvät aihepiirit ovat
hallussa. Hyödynnän kirjoituksissani myös luovan kirjoittamisen oppeja, joihin
paneuduin Irlannissa asuessani käymälläni luovan kirjoittamisen kurssilla.
Olen tottunut hakemaan ja hankkimaan tietoa, käsittelemään suuria
tietomääriä ja kirjoittamaan niiden pohjalta tieteellistä tekstiä, asiatekstiä ja
raportteja sekä markkinoinnillista ja myyvää tekstiä, lehti- ja blogijuttuja,
uutiskirjeitä ja tuote- ja palvelukuvauksia sekä suomeksi että englanniksi.

Sisällöllä on väliä. Tehdään yhdessä parempaa sisältöä!

Yhteystiedot

Paula Paavilainen

+358 (0)407604569

paula@paulapaavilainen.com

Lähetä viesti